ADQ


Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy.


Pomocy zdalna

 

Potrzebujesz pomocy zdalnej?

Uruchom sesję zdalną klikając na ten link


Windows Server 2012 Pamięć masowa i dostępność

 

Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na pamięć masową i większą dostępność zasobów prawdopodobnie stanowi dla działu IT coraz poważniejsze wyzwanie. Firmy coraz częściej decydują się na wdrożenie środowisk wirtualnych i większą cyfryzację treści. Organizacje starają się także zapewniać zgodność z obowiązującymi wymogami prawnymi dotyczącymi przechowywania danych oraz oferować dostępność, jakiej oczekują klienci na współczesnym rynku globalnym.
 
Windows Server 2012 udostępnia szeroki wachlarz funkcji zarządzania pamięcią masową pozwalających minimalizować problemy, przed jakimi stają zwykle organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnej branży.

Windows Server 2012 dostarcza wielu przydatnych funkcji zarządzania składnicami danych dla małych organizacji poszukujących prostych rozwiązań do efektywnego zarządzania ograniczonymi zasobami składnic danych, jakimi dysponują, w średnich organizacjach potrzebujących niedrogich macierzy obsługujących wiele funkcji czy w dużych organizacjach i firmach hostingowych, które od swoich środowisk pamięci masowej wymagają najwyższej wydajności.
 
Windows Server 2012 skupia się na pamięci masowej: od stosu, przez udoskonalenia w zakresie przechowywania i udostępniania pamięci masowej, sposoby tworzenia klastrów i przesyłania danych w sieci, po uzyskiwanie dostępu do informacji oraz zarządzanie nimi. Dostarczane funkcje są na tyle elastyczne, że można je integrować na wiele sposobów i dzięki temu zapewniać potrzebną wydajność, sprawność działania, odporność, dostępność i wszechstronność na każdym poziomie.

 

Korzyści

 

Rozwiązania w zakresie pamięci masowej i zapewniania dostępności w systemie Windows Server 2012 pozwalają:

 • Ograniczyć czas przestojów związanych z planowanym utrzymaniem poprzez wyeliminowanie w takich okresach zakłóceń w pracy użytkowników;
 • Usunąć przyczyny nieplanowanych przestojów dzięki skanowaniu, izolacji i zapobieganiu nieoczekiwanym problemom z serwerami;
 • Osiągnąć wysoką dostępność serwerów, aplikacji i usług za sprawą dynamicznego i przejrzystego reagowania na uszkodzenia danych bez zakłócania działania aplikacji oraz usług po stronie użytkowników;
 • Zwiększyć wydajność i obniżyć koszty infrastruktury IT poprzez implementację udoskonaleń w zakresie pamięci masowej, wydajności, sieci i serwerów, które przyniosą firmie oszczędność czasu i pieniędzy.

 

Co najważniejsze, system Windows Server 2012 pomaga osiągać te cele w środowiskach jedno- i wieloserwerowych oraz obejmujących wiele lokalizacji.

 


Na każdym serwerze

 

Na poziomie indywidualnego serwera system Windows Server 2012 może zoptymalizować zarówno dostępność określoną przez poziomy usług, jak i wydajność — pozwala wykorzystać to, co w konkretnym momencie dostępne jest w centrum danych.
 
Za pomocą zainstalowanego na serwerze systemu Windows Server 2012 można:

 • Przekształcić niedrogie pamięci masowe w rozwiązania przypominające sieci SAN poprzez stworzenie pul pamięci masowej i przestrzeni; pule takie można poddawać procesowi tworzenia kopii zapasowych, można je też rozkładać, by w miarę potrzeb uzyskiwać odporność i rozszerzenie;
 • Zwiększyć dostępność sieci, jej wydajność i niezawodność przy użyciu wbudowanych rozwiązań do tworzenia NIC teaming dla interfejsów sieciowych i przełączania awaryjnego umożliwiającego równoważenie obciążenia;
 • Wykonywać transfery danych z szybkością zbliżoną do tej, jaką uzyskuje się lokalnie lub w maszynach wirtualnych między urządzeniami pamięci masowej – sprawnie i bez wykorzystywania nadmiernej ilości zasobów serwerowych;
 • Dodatkowo ograniczyć koszty za sprawą maksymalizowania pamięci masowej dzięki nowej funkcji deduplikacji danych;
 • „Get thin and stay thin” – korzystać z nowej, natywnej obsługi alokowania elastycznego i ograniczania zasobów (możliwość odzyskania pamięci masowej, gdy nie jest już potrzebna);
 • Zwiększyć niezawodność i zgodność systemu plików za pomocą nowego systemu plików ReFS pozwalającego na automatyczne skanowanie uszkodzeń i naprawę,
 • oszczędzać czas i zwiększać sprawność działania dzięki nowym narzędziom PowerShell i poleceniom cmdlet poprzez automatyzację większej niż dotychczas liczby zadań zarządzania.

 


W środowisku wieloserwerowym

 

Windows Server 2012 oferuje zaawansowane technologie, które pomagają zwiększać wydajność i niezawodność serwerów, jak również maksymalizować funkcjonalność i sprawność działania dużych wdrożeń serwerowych. Środowisko wieloserwerowe pozwala:

 • Przechowywać dane aplikacji serwerowych w niedrogich, łatwych do zarządzania udziałach plikowych, uzyskując te same korzyści stałej dostępności i optymalnej wydajności co w przypadku sieci SAN przy prostocie zarządzania typowej dla serwera plików;
 • Przenosić pamięć masową maszyny wirtualnej bez przestojów, maksymalizując dostępność, nawet jeśli operacja ta wykonywana jest między serwerami hostów;
 • Zwiększyć sprawność uzyskiwania dostępu do danych i efektywniej przenosić je w konkretnej lokalizacji za pomocą usługi BranchCache;
 • Niezawodnie przechowywać i uruchamiać wirtualne infrastruktury VMware ESX z obsługą sieciowego systemu plików (NFS), jednocześnie używając zaawansowanej funkcji stałej dostępności systemu Windows;
 • Łatwo obsługiwać blokową pamięć masową opartą na iSCSI z wieloma zaawansowanymi funkcjami oraz wykorzystywać niedrogie, bezdyskowe usługi rozruchu z funkcjami udostępniania pamięci masowej na bieżąco;
 • Korzystać z udoskonalonego tworzenia klastrów na potrzeby szybszego przełączania awaryjnego, którym można łatwo zarządzać, które zapewnia większą skalowalność i elastyczność;
 • Przeprowadzać i automatyzować konserwację serwerów obejmującą automatyczną, niewymagającą przestojów aktualizację węzłów klastra;
 • Zwiększać dostępność sieci poprzez zapewnienie przełączania awaryjnego DHCP bez infrastruktury klastrów;
 • Przekazywać operacje tworzenia kopii zapasowych i migawek środowisk wirtualnych do zdalnego magazynu plików, wykorzystując usługi kopiowania woluminów w tle (Volume Shadow Copy Services) na maszynach wirtualnych Hyper-V oraz
 • Tworzyć klastry serwerów plików typu aktywny/aktywny mogące uzyskiwać dostęp do pamięci masowej i wykonywać niezauważalne operacje przełączania awaryjnego za pomocą udostępnionych woluminów klastra (Cluster Shared Volumes).

 


W wielu lokalizacjach

 

Najnowocześniejsze funkcje systemu Windows Server 2012 skupiają się także na zarządzaniu wieloma lokalizacjami i odzyskiwaniu środowiska, aby usługi były jeszcze bardziej odporne na awarie, nie tylko na poszczególnych serwerach czy w indywidualnych klastrach, ale również w całej organizacji. Windows Server 2012 umożliwia:

 • Wykonywanie typowych zadań zarządzania serwerami i pamięcią masową w jednej konsoli dzięki udoskonalonemu interfejsowi Server Manager;
 • Asynchroniczne replikowanie maszyn wirtualnych Hyper-V do innej lokalizacji w celu stworzenia szybkiego i niedrogiego rozwiązania zapewniającego ciągłość biznesową oraz
 • Wykorzystanie chmury do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych biznesowych o zasadniczym znaczeniu przy użyciu funkcji Online Backup.

Serwery

Serwery

Sieci

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo

 

Bezpieczenstwo IT