ADQ


Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy.


Pomocy zdalna

 

Potrzebujesz pomocy zdalnej?

Uruchom sesję zdalną klikając na ten link


Windows Server 2012 Wirtualizacja serwerów

 

Technologia wirtualizacji serwerów pomaga organizacjom wszelkich rozmiarów osiągnąć zarówno znaczące oszczędności, jak i sprawność operacyjną. Stały rozwój technologii umożliwia wykroczenie poza podstawowe funkcje wirtualizacji i wynikające z niej korzyści — np. konsolidację sprzętu serwerowego — oraz stworzenie kompleksowych platform na potrzeby chmur prywatnych.


Hyper-V to platforma wirtualizacji, która może pomóc przekształcić centra danych organizacji i przetwarzanie danych w chmurze. Jest dostępna jako autonomiczny produkt serwerowy lub zintegrowana funkcja systemu Windows Server 2012.

Windows Server 2012 wraz z uruchomioną rolą Hyper-V może zwiększyć skalowalność i wydajność serwera, a także zapewnić lepszą łączność z usługami w chmurze.


Korzyści


Niezależnie od tego, czy wirtualizujesz swoją infrastrukturę, czy tworzysz chmurę prywatną, nowe technologie tworzące platformę wirtualizacji systemu Windows Server 2012 Hyper-V umożliwią utworzenie bogatego w nowoczesne funkcje i efektywnego kosztowo rozwiązania dla Twojej organizacji. Wraz z technologią Hyper-V w systemie Windows Server 2012 zyskujesz elastyczność w tworzeniu środowiska odpowiadającego na potrzeby biznesowe w dowolnej fazie rozwoju twojej infrastruktury IT.
 
Bezpieczniejsza architektura typu „multitenant”
 
Ponieważ zwirtualizowane centra danych są bardziej praktyczne, coraz więcej działów IT w organizacjach i usługodawców hostingowych zaczęło oferować infrastrukturę jako usługę (IaaS). W modelu IaaS można dostarczać elastyczną, zwirtualizowaną infrastrukturę — „instancje serwerów na żądanie” — wielu organizacjom (dzierżawcom czyli „tenants” zasobów IT). Rozwiązania te muszą jednak zapewniać odpowiedni poziom bezpieczeństwa i izolacji zasobów.
 
Architektura „multitenant” na platformie Hyper-V oferuje nowe funkcje zabezpieczeń oraz izolacji infrastruktury dla odbiorców usług, które odseparowują od siebie maszyny wirtualne, nawet jeśli znajdują się one w tej samej sieci lub na wspólnym serwerze. Ponadto rozszerzony wirtualny przełącznik sieciowy (Extensible Virtual Switch) dostępny w systemie Windows Server 2012 Hyper-V obsługuje rozszerzenia innych firm, które mogą zapewnić wyższy poziom zabezpieczeń i rozszerzone funkcjonalności infrastruktury sieciowej. Rezultatem jest gotowe do użytku rozwiązanie, które pomoże rozwiązać problemy z nadmierną złożonością zabezpieczeń i wymaganiami dla dowolnego środowiska wirtualnego.
 
Elastyczna infrastruktura — zawsze i wszędzie
 
Elastyczność ma podstawowe znaczenie dla zarządzania i dostępu do zwirtualizowanych sieci. Nowe funkcje wirtualizacji sieci na platformie Hyper-V systemu Windows Server 2012 pozwolą wykroczyć poza implementacje sieci VLAN. Maszynę wirtualną można umieścić na dowolnym węźle niezależnie od jej adresu IP (nie ma znaczenia, czy jest on lokalny, hostowany, czy znajduje się w chmurze), dzięki czemu infrastruktura sieci staje się bardziej przejrzysta. Nowe środowisko umożliwia bez żadnych ograniczeń migrację w czasie rzeczywistym maszyn wirtualnych i ich dysków pomiędzy węzłami klastra wysokiej dostępności, poza infrastrukturę klastrowaną, a również pomiędzy serwerami niebędącymi węzłami klastra, połączonymi wyłącznie infrastrukturą sieciową. Z kolei nowe funkcje zarządzania dla platformy Hyper-V pozwolą w pełni zautomatyzować zadania zarządzania i pomogą zmniejszyć ogólne koszty administracyjne w środowisku IT przedsiębiorstwa.
 
Skalowalność, wydajność i gęstość
 
Wiele firm oczekuje możliwości uruchomienia ich infrastruktury produkcyjnej podlegającej wysokiemu obciążeniu w środowisku zwirtualizowanym. Aby to umożliwić, nowe środowisko Hyper-V systemu Windows Server 2012 daje możliwość obsługi do 64 procesorów wirtualnych i 1 TB pamięci na potrzeby poszczególnych maszyn wirtualnych oraz umożliwia uruchomienie i wydajną pracę 4000 maszyn wirtualnych w 64-węzłowym klastrze. Do dodatkowych funkcji platformy Hyper-V należą Resource Metering służąca do śledzenia wykorzystania zasobów (wewnętrznych rozliczeń) oraz naliczania opłat (klienci zewnętrzni), funkcja Offloaded Data Transfer, a także udoskonalona funkcja Quality of Service umożliwiająca wprowadzenie minimalnych wymagań dotyczących przepustowości łącza (a nawet pamięci sieciowej).
 
Wysoka dostępność
 
W celu zapewnienia dostępności maszyn wirtualnych — przez 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu lub zgodnie z umowami określającymi poziom usług — Windows Server 2012 Hyper-V oferuje gotowe rozwiązania, które bez ponoszenia dodatkowych kosztów zaspokoją potrzeby organizacji. Zapewnienie wysokiej dostępności środowiska wpierają takie opcje jak obsługa przyrostowych kopii zapasowych, udoskonalenia środowisk klastrowych pozwalające na obsługę wirtualnych interfejsów Fibre Channel dla maszyn wirtualnych, replika i równoległa migracja na żywo maszyn wirtualnych. Nowa funkcja Hyper-V Replica replikuje maszyny wirtualne do zdalnej lokalizacji oraz umożliwia przełączenie na zdalną replikę w razie awarii w lokalizacji podstawowej i może używać udziałów plikowych SMB na potrzeby wirtualnej pamięci masowej. Klienci zostali obecnie wyposażeni w nowe funkcje umożliwiające konkurowanie z sieciami SAN Fibre Channel w obszarach szybkiego wdrażania środowisk oraz dostarczanie wysokiej wydajności i dostępności infrastruktury. Wszystkie te zintegrowane opcje umożliwiają organizacjom zbudowanie rozwiązań odpowiadających na potrzeby ich procesów biznesowych.
 
Elastyczna platforma wirtualizacji
 
Wybór środowiska wirtualnego zależy od wielu czynników — nie ma znaczenia stopień rozwoju twojej infrastruktury IT. Może właśnie wirtualizujesz pierwsze środowiska, aby zmniejszyć koszty IT organizacji, a może standaryzujesz i automatyzujesz środowisko, aby podnieść niezawodność i szybciej reagować na potrzeby biznesowe. Może w tej chwili przygotowujesz się do zbudowania rozwiązania opierającego się na chmurach prywatnych, aby zapewnić elastyczność zawsze i wszędzie tam, gdzie jest potrzebna.
 
Windows Server 2012 Hyper-V zapewnia Ci elastyczną platformę wirtualizacji, która zaspokoi wszystkie Twoje bieżące potrzeby w zakresie budowy rozwiązań IT, jak również pozwoli Ci osiągnąć dowolne cele związane z rozbudową środowiska informatycznego. Platforma wirtualizacji Hyper-V zapewnia kompleksowe rozwiązanie, które obsłuży niemal każdy scenariusz bez skomplikowanego dostosowywania składników infrastruktury.
 
Windows Server 2012 Hyper-V obejmuje kluczowe funkcje, które zaspokoją potrzeby firmy na dowolnym etapie wdrożenia wirtualizacji — zarówno podstawowym, jak i standaryzacji, orkiestracji oraz automatyzacji.

Serwery

Serwery

Sieci

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo

 

Bezpieczenstwo IT