ADQ


Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy.


Pomocy zdalna

 

Potrzebujesz pomocy zdalnej?

Uruchom sesję zdalną klikając na ten link


Windows Server 2012 Zarządzanie serwerami


Niezależnie od wielkości organizacji minimalizacja kosztów operacyjnych związanych z IT jest zawsze mile widziana. Konieczne jest też zaspokojenie wszelkich potrzeb klientów związanych z szybkimi, niezawodnymi usługami i dostępem do nich w dowolnym czasie i z niemal każdej lokalizacji. Jako zintegrowana platforma z możliwością kompleksowego zarządzania wieloma serwerami, Windows Server 2012 oferuje bardzo zadowalający współczynnik całkowitych kosztów posiadania (TCO). System zawiera funkcje umożliwiające zarządzanie wieloma serwerami i łączącymi się z nimi urządzeniami — czy to fizycznymi, czy wirtualnymi, działającymi lokalnie lub zdalnie.

Windows Server 2012 zapewnia w szczególności nowe funkcje w zakresie zarządzania wieloma maszynami, zaawansowanej automatyzacji i poprawy zgodności z branżowymi standardami technologii zarządzania. System gwarantuje też spójność obsługi na różnych platformach fizycznych i wirtualnych.
 
Menedżer serwera
 
Rozszerzone możliwości Menedżera serwera w systemie Windows Server 2012 ułatwiają wykonywanie zadań wieloserwerowych, takich jak zdalne wdrażanie ról i funkcji na serwerach fizycznych i wirtualnych, a także tworzenie niestandardowych grup serwerów.
 
Informatycy mogą wdrażać serwery i wirtualne dyski twarde w tybie offline z poziomu swoich komputerów bez konieczności uzyskiwania fizycznego dostępu do systemu lub nawiązywania z każdym serwerem połączenia RDP. Administratorzy mogą zarządzać grupami serwerów zbiorczo za pomocą jednej, zintegrowanej konsoli, co pozwala im szybciej i sprawniej reagować na problemy, których znaczenie jest zasadnicze dla działalności biznesowej.
 
Nowy Menedżer serwera oferuje funkcje:

 • obsługi wielu serwerów,
 • efektywnego wdrożenia obciążeń na zdalnych serwerach i wirtualnych dyskach twardych offline,
 • instalowania ról i funkcji na zdalnym serwerze/wirtualnym dysku twardym w trybie offline,
 • usprawnionej konfiguracji i wdrożenia serwerów,
 • wdrażania zbiorczego oraz
 • integracji z innymi narzędziami służącymi do zarządzania.

 
Windows PowerShell 3.0
 
Powłoka Windows PowerShell 3.0 zapewnia kompleksową platformę wspomagającą zarządzanie rolami serwerowymi i automatyzowanie zadań zarządzania. Sprawia, że sesje połączeń z serwerami zdalnymi są odporne na różne rodzaje zakłóceń. Ponadto nauka obsługi programu Windows PowerShell jest teraz łatwiejsza niż dotychczas za sprawą udoskonalonego wykrywania poleceń cmdlet i uproszczonej, spójnej składni we wszystkich poleceniach cmdlet.
 
Funkcje, które zapewnia Windows PowerShell, 3.0 obejmują:

 • odporne połączenia sesyjne,
 • sesje rozłączone,
 • harmonogramy zadań,
 • nowe funkcje środowiska Windows PowerShell ISE,
 • przepływy pracy programu Windows PowerShell,
 • uproszczenie składni,
 • udostępnianie skryptów,
 • program Windows PowerShell Web Access,
 • aktualizowaną pomoc,
 • funkcję RunAs,
 • domyślne wartości parametrów oraz
 • nowe polecenia cmdlet.

 

Korzyści


Windows Server 2012 znacznie zwiększa możliwości zarządzania serwerami. Ponieważ w ramach systemu obsługa jest ujednolicona, zarządzanie wieloma serwerami znajdującymi się w różnych lokalizacjach jest tak samo proste, jak zarządzanie serwerem pojedynczym. Windows Server 2012 spełnia standardy i zapewnia odporniejsze funkcje automatyzacji, które pomagają wykorzystać moc wielu serwerów przy łatwości obsługi typowej dla jednego.
 
Menedżer serwera w systemie Windows Server 2012 pozwala wdrażać role i funkcje oraz zarządzać nimi na serwerze lokalnym, serwerach zdalnych, a także na wirtualnych dyskach twardych w trybach offline i online. Program Windows PowerShell 3.0 umożliwia kompleksowe zarządzanie w całym centrum danych. Ponadto usługi Network Address Management Services zapewniają zestaw narzędzi ułatwiających administratorom zarządzanie infrastrukturą adresów IP sieci firmowej jako całością.
 
Windows Server 2012 pomaga rozwiązać problem mniejszej ilości zasobów potrzebnych do utrzymywania coraz większej liczby serwerów i usług o znaczeniu zasadniczym, jak również zarządzania nimi.

Serwery

Serwery

Sieci

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo

 

Bezpieczenstwo IT