ADQ


Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy.


Pomocy zdalna

 

Potrzebujesz pomocy zdalnej?

Uruchom sesję zdalną klikając na ten link


Windows Server 2012 Zdalny dostęp

 

Przy rosnącej złożoności i powszechności technologii zdalnego dostępu coraz więcej organizacji pozwala zatrudnionym przez siebie osobom pracować zdalnie. Jako pracodawca, który wspiera telepracę, możesz zyskać na zwiększeniu produktywności, niższych kosztach związanych z etatami jak i na dostępie do większej puli utalentowanych potencjalnych pracowników. Dla pracowników natomiast telepraca może oznaczać lepszą równowagę między życiem prywatnym a zawodowym oraz ograniczenie kosztów i trudności związanych z dojazdami do pracy i z powrotem.

Windows Server 2012 oferuje trzy główne funkcje, które mogą ułatwić pracę zdalną poza tradycyjnym biurem.
 
Infrastruktura pulpitów wirtualnych (VDI)

Technologie Virtual Desktop Infrastructure (VDI) w systemie Windows Server 2012 zapewniają elastyczne opcje wdrożenia VDI: pule pulpitów, pulpity osobiste i sesje pulpitu zdalnego (wcześniejsze usługi terminalowe). Informatycy mogą dostosować różne konfiguracje scenariuszy wdrożeniowych – w ten sposób potrzeby Twojej organizacji zostaną spełnione, a zarządzanie będzie można prowadzić z poziomu jednej, ujednoliconej konsoli. Infrastruktura VDI opiera się na technologii Hyper-V oraz usługach pulpitu zdalnego i obejmuje:

 • uproszczoną instalację i konfigurację,
 • jedną, scentralizowaną konsolę zarządzania oraz
 • funkcję RemoteFX na potrzeby udoskonalenia sieci WAN.

 

Funkcja DirectAccess

Funkcja DirectAccess w systemie Windows Server 2012 sprawia, że informatycy mogą oferować użytkownikom bezproblemowy, bezpieczny dostęp do danych firmowych przy użyciu dowolnego połączenia internetowego. Mogą również zarządzać maszynami zdalnymi bez czekania na to, aż użytkownik zainicjuje połączenie VPN. Funkcja DirectAccess zapewnia:

 • uproszczone wdrożenie i konfigurację,
 • redukcję infrastruktury (nie wymaga już IPv6 ani usług certyfikatów),
 • zdalne zarządzanie
 • obsługę wielu oddziałów.


Usługa BranchCache

Usługa BranchCache w systemie Windows Server 2012 buforuje dane, do których użytkownicy uzyskiwali niedawno dostęp w biurze oddziału. Może automatycznie i płynnie poprawić dostęp do danych na serwerach plików i serwerach intranetowych za pośrednictwem sieci WAN. Usługa BranchCache oferuje:

 • elastyczne wdrożenie — z dystrybucją na równorzędnych komputerach klienckich lub w hostowanej pamięci podręcznej,
 • łatwe zarządzanie zasadami grupy i powłoką Windows PowerShell 3,
 • automatyczne szyfrowanie pamięci podręcznej oraz
 • integrację z funkcjami pamięci masowej serwera plików w systemie Windows Server 2012.

 

Korzyści

 

Skrócenie czasu wykonywania zadań administracyjnych

Dzięki scentralizowanej konsoli zarządzania w usługach pulpitu zdalnego administratorzy oszczędzają czas na wdrażaniu projektów wykorzystujących sesje dostępu zdalnego dla serwerów Remote Desktop Session Host (RD Session Host) lub implementacji Virtual Desktop Infrastructure (VDI).

Scenariusz bazujący na nowym narzędziu wdrażania środowiska Remote Desktop Services automatycznie identyfikuje i konfiguruje wszystkie wymagane role — hosta sesji usług pulpitu zdalnego, brokera, dostępu do sieci Web — na jednym lub wielu serwerach. Sprawia to, że wymagane środowisko można przygotować w ciągu zaledwie kilku minut.

Z poziomu tej samej konsoli administrator może centralnie zarządzać grupami serwerów, rolami i pulpitami wirtualnymi lub publikować aplikacje RemoteApp. Ponadto zamiast pięciu różnych konsol zarządzania, administrator wykonuje swoje zadania za pomocą jednej, integrującej wszystkie role i serwery środowiska.

Obniżenie kosztów wdrożenia

Klienci mogą wybrać wdrożenie infrastruktury VDI z pulami pulpitów lub osobistymi pulpitami wirtualnymi. Te pierwsze opierają się na jednym, udostępnionym woluminie głównym, co ogranicza wymagania dotyczące pamięci masowej i obniża koszty wdrożenia.

Wprowadzanie poprawek i zarządzanie przeprowadzane są tylko na jednym obrazie. Podczas wylogowywania zmiany środowiska są odrzucane, jednak personalizację zachować można dzięki dyskom profilu użytkownika. Osobiste pulpity zdalne udostępniają każdemu użytkownikowi pojedynczą, dedykowaną maszynę wirtualną. Po każdym zalogowaniu użytkownik jest ponownie łączony z daną sesją, a po wylogowaniu przeprowadzone przez niego zmiany zostają zachowane. Wprowadzanie poprawek dokonywane jest w sposób skoordynowany i nie masowy, co sprzyja równoważeniu obciążenia serwera.

Mniejsze wymagania dotyczące pamięci masowej i przepustowości łącza

Obsługa udziałów SMB w Hyper-V oznacza, że do przechowywania wirtualnych dysków twardych stosowanych w implementacjach VDI używać można tanich, tradycyjnych serwerów plików. Pomaga to zredukować wydatki i nakłady ogólne związane z infrastrukturami SAN.

Wiele hostów maszyn wirtualnych może uzyskiwać dostęp do tych samych podstawowych dysków maszyn wirtualnych z udostępnionej pamięci masowej, ale buforować je lokalnie, co redukuje wymagania w zakresie pamięci masowej, nie obniżając wydajności.

Udoskonalenia protokołu RDP (Remote Desktop Protocol) w środowiskach sieci WAN zmniejszają związane z nim wymagania przepustowości łącza – a tym samym ruch – bez wpływu na komfort użytkowania.

Serwery

Serwery

Sieci

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo

 

Bezpieczenstwo IT