ADQ


Skontaktuj się z nami

 

Masz pytania?

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy.


Pomocy zdalna

 

Potrzebujesz pomocy zdalnej?

Uruchom sesję zdalną klikając na ten link


Exchange Server 2013

Poczta e-mail, kalendarz i kontakty biznesowe na komputerze, telefonie i w przeglądarce. Prostszy sposób na zapewnienie doskonałej dostępności i odzyskiwanie danych po awarii zwiększa niezawodność i upraszcza obsługę systemu, jednocześnie chroniąc Twoje poufne dane.

 

Zawsze w zasięgu ręki

 

Dzięki programowi Exchange Server 2013 możesz kontaktować się ze współpracownikami, kiedy tylko chcesz.

 

Zawsze w zasięgu ręki- Uproszczone wdrożenie w różnej wielkości firmach, standaryzacja funkcji łatwego dostępu i równoważenia obciążenia klienta oraz lepsze współdziałanie różnych wersji programu dzięki schematowi blokowemu programu Exchange.

- Lepsza dostępność usługi dzięki szybszej pracy w trybie awaryjnym i sprawniejszej pomocy w przypadku wielu baz danych na wolumen.

- Wbudowane rozwiązania monitorowania i zarządzania dostępem z funkcją samodzielnej naprawy i automatycznym odzyskiwaniem danych po awarii.

- Zwiększona elastyczność usługi nawet podczas redukowania kosztów dzięki uproszczonym opcjom równoważenia obciążenia.

- Mniejsze koszty magazynowania dzięki większym i tańszym dyskom.

 

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

 

Korzystaj ze zintegrowanej funkcjonalności, która ułatwia zachowanie zgodności z przepisami i zmniejsza koszty zbierania materiałów.

 

Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami- Funkcja zapobiegania utracie danych zabezpiecza przed przypadkowym wysłaniem poufnych danych do nieodpowiednich osób, informując pracowników o zasadach panujących w firmie.

- Wszystkie ważne dane w jednym miejscu dzięki archiwum In-Place Archive z natywnym, dobrze zintegrowanym sposobem obsługi.

- Funkcja In-Place eDiscovery pozwala zbierać dane z programów Exchange, SharePoint i Lync w jednym interfejsie eDiscovery Center.*

- Zasady dotyczące urządzeń przenośnych pozwalają tworzyć listy zatwierdzonych urządzeń mobilnych, wprowadzać obowiązek korzystania z kodu PIN i usuwać poufne dane firmy z utraconych telefonów.

 

Łatwe wdrożenie i obsługa

 

Program Exchange Server 2013 udostępnia elastyczne opcje wdrażania i pomaga skrócić czas poświęcany na zarządzanie systemami obsługi wiadomości.

 

Łatwe wdrożenie i obsługa- Prostsze wdrożenie z instrukcjami dostosowanymi do konkretnego przypadku, zarówno przy instalacji programu Exchange, jak i przy jego aktualizacji.

- Sprawniejsze zarządzanie firmą za pomocą Centrum administracji Exchange i łatwego w obsłudze interfejsu dostępnego przez przeglądarkę internetową.

- Przyznawanie uprawnień wyspecjalizowanym użytkownikom na podstawie zajmowanych stanowisk, np. osoby zajmujące się zgodnością z przepisami mogą zbierać elektroniczne materiały dowodowe, ale nie muszą mieć dostępu do całego interfejsu zarządzania programem Exchange.

- Praca w chmurze na Twoich warunkach z dużą elastycznością w sposobie jej wdrożenia — działalność lokalna, w chmurze lub w sposób łączący obie te metody.  

 

* Do uruchomienia funkcji zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w programach Exchange, Lync i SharePoint za pomocą eDiscovery Center konieczny jest program SharePoint Server 2013. Centrum administracji Exchange w programie Exchange Server udostępnia tę funkcję tylko w ramach programu Exchange.

Serwery

Serwery

Sieci

Sieci komputerowe

Bezpieczeństwo

 

Bezpieczenstwo IT